SSAK Music Festival

Sangeet Samrat Alladiyakhan Music Festival

19 April 5:45pm

Jonathan Voyer santoor
Amit Choubey tabla

Balvikas Sangh Hall Chembur
Near Gandhi Maidan, Sandhu Road, Chembur, Mumbai