SSAK Music Festival

Sangeet Samrat Alladiyakhan Music Festival

19 Avril 17:45

Jonathan Voyer santoor
Amit Choubey tabla

Balvikas Sangh Hall Chembur
Near Gandhi Maidan, Sandhu Road, Chembur, Mumbai